Vinprom AD, Author at Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)
Винпром АД участва във Винария 2024

Винпром АД участва във Винария 2024

Скъпи приятели,за  пета поредна година „Винпром АД” гр. Велико Търново ще представи цялата си продукция на престижното международно изложение – „Винария 2024”., която ще се проведе от 20 до 24 февруари 2024 г. в Международен Панаир Пловдив. Можете да ни посетите на...
Отворена процедура за избор на изпълнители

Отворена процедура за избор на изпълнители

Провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл. 50, ал. 1 от  Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), ПМС 160/01.07.2016 г. и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна...
Отворена процедура за избор на изпълнители

Решение за прекратяване на тръжна процедура от 11.12.2023 година

Р Е Ш Е Н И Е № 03/11.12.2023 г.     За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител       На основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския (посочва се основанието за прекратяване на процедурата) съвет прекратявам процедура...
Отворена процедура за избор на изпълнители

Отворена процедура за избор на изпълнители

Провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл. 50, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), ПМС 160/01.07.2016 г. и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна...
Отворена процедура за избор на изпълнители

Решение за прекратяване на тръжна процедура от 10.11.2023 година

Р Е Ш Е Н И Е№ 02/10.11.2023 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител   На основание чл. 9, ал. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския(посочва се основанието за прекратяване на процедурата)съвет прекратявам процедура „ИЗБОР С...