+359-878-692-088 salesmanager@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Водка Шок Класическа

Водка Шок Класик

Алкохол 37.5 об.%, Водка Шок Класик е произведена от висококачествен етилов алкохол, омекотена вода, пчелен мед, витамин „С“ и янтарна киселина по специална технология, съчетаваща класически методи на обработка с допълнително очистване на спирта и водата с обезмаслено мляко.

Alc. 37.5% vol. Vodka made from high-quality ethyl alcohol, natural honey, lactose and vitamins C and succinic acid by special technology which combines classic methods of processing with additional purification of spirt and water with non-fat milk.