+359-878-692-088 salesmanager@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Винен оцет 6%

Винен оцет, винен оцет 6%, винен оцет от винпром ад велико търново

Винен оцет 6%

Виненият оцет е натурален хранителен продукт, съдържащ 6% оцетна киселина, получена при оцетно-кисела ферментация на вина от грозде по дълбочинна технология. В нашия винен оцет се съдържат всички минерални и биологично активни компоненти, които преминават от виното. При протичането на алкохолната и оцетно-киселата ферментация, в оцета се натрупват и други важни съставки, които повишават хранителната му стойност. Този винен оцет може да се използва както като вкусова добавка в салати и ястия, така и за консервиране.

Wine vinegar is a food flavoring product with 6% content of acetic acid, which is obtained through the natural acetification of grape wines. It contains all the mineral and biologically active components that are passing over from the wine. During the course of alcoholic and acetic acid fermentation, other important ingredients are also accumulated in the vinegar, increasing its nutritional value. The vinegar is suitable for salad dressing and dishes, as well as for pickling.