+359-878-692-088 salesmanager@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Водка Шок Специал

Водка Шок Специал

Алкохол 37.5 об. % Нова елитна водка, произведена от висококачествен етилов алкохол, натурален пчелен мед, лактоза и витамини: „С”, „В1” и „В6” по специална технология на очистване на спирта и омекотената вода, която достига вкуса на чиста планинска вода. Прибавката на витамините „С”, „В1” и „В6” намаляват вредното въздействие на алкохола върху човешкия организъм, а използването на натурален пчелен мед и лактоза придават на Водка „SHOCK” SPECIAL мекота на коприна.

Alcohol 37.5% vol. New elite vodka, made from high- quality ethyl alcohol, natural honey, lactose and vitamins C, B1, B6 by special technology for purification of the spirit and the softened water, which reaches the taste of pure mountain water. The addition of C, B1, B6 vitamins reduces the harmful impact of alcohol on the human organism while the use of natural honey and lactose gives vodka “SHOCK” SPECIAL the softness of silk.