Контакт

Винпром АД. Велико Търново

България, Велико Търново 5000, Индустриална Зона Дълга Лъка, П.К. 245

home@vinprom-vt.com


.

Милена Димова / Изпълнителен директор /
+359-897-933-130 ceo@vinprom-vt.com

Стела Петрова / Главен счетоводител /
+359-878-692-072 accounting@vinprom-vt.com

Владимир Кавалов / Мениджър Продажби /
+359-878-692-068 salesmanager@vinprom-vt.com

Отдел Експорт: +359-878-692-068 export@vinprom-vt.com

.


Работно Време: 08:00 – 17.00 (GMT +02:00), Почивен Ден (Събота и Неделя)