Контакт

Винпром АД. Велико Търново

България, Велико Търново 5000, Индустриална Зона Дълга Лъка, П.К. 245

Изпълнителен Директор: +359-62-621-339, Главен Счетоводител: +359-62-631-074,
Отдел Пласмент: +359-878-692-068, Отдел Експорт: +359-878-692-068, Fax: +359-62-621-428

Винпром АД: home@vinprom-vt.com
Отдел Пласмент: marketing@vinprom-vt.com, Отдел Експорт: export@vinprom-vt.com

Работно Време: 08:00 – 17.00 (GMT +02:00), Почивен Ден (Събота и Неделя)